Txibitek azalpen bat bat zor digu…

Bandera Navarra - Euskera
En enero de 2020, Chivite solicitó al Consejo de Navarra, también con prisa, «su opinión sobre la aplicación del Euskera como mérito en áreas no vascoparlantes». En febrero, el Consejo de Navarra respondió con una respuesta muy clara (Dictamen 7/2020, pág.15):
«Es posible valorar una lengua distinta al castellano; en tales casos, no hay razón para valorar el inglés o el francés, por ejemplo, y no el euskera, que es la ‘lengua nativa de Navarra’, y todos los ciudadanos tienen derecho a conocerlo y utilizarlo. El artículo 2 de la Ley (…) además, ni una sola lengua europea se encuentra en esa posición».
Un año y medio después, el gobierno de Chivite explicó que el nuevo Decreto Foral del Euskera no valoraría el Euskera en el ámbito «no vascoparlante», aunque sí el alemán, el inglés y el francés en toda Navarra.
Por tanto, Chivite nos debe una explicación: ¿Por qué no sigue la opinión del Consejo de Navarra? ¿Con qué está en desacuerdo? ¿Por qué pidió opinión al Consejo de Navarra si la decisión se había tomado con antelación?
Y, mientras llegó el nuevo Decreto Foral sobre el Euskera, Chivite valora el alemán, el inglés y el francés en toda Navarra, y no valora el Eeuskera, ni en el ámbito «no vasco», ni en el mixto. Incluso la ex presidenta Barcina no se atrevió a hacerlo.
Txibite, Gimeno, Remírez… Su política, en el ámbito del Euskera, es una constante falta de respeto hacia los vascoparlantes en Navarra y contra sus  aliados de Gobierno.

Txibitek azalpen bat zor digu

Txibitek 2020ko urtarrilean eskatu zion Nafarroako Kontseiluari, presaz eskatu ere, «irizpen bat euskara eremu ez-euskaldunean merezimendu gisa aplikatzearen gainean». Otsailean berean erantzun zion Nafarroako Kontseiluak, oso erantzun argia (7/2020 Irizpena, 15. orrialdea):

«Gerta daiteke gaztelania ez den beste hizkuntza bat baloratzea; halakoetan, ez da arrazoirik ikusten ingelesa edo frantsesa baloratzeko, esaterako, eta ez euskara, ‘Nafarroako berezko hizkuntza’ baita, eta herritar guztiek baitute ezagutzeko eta erabiltzeko eskubidea, hala ezartzen baitu Euskarari buruzko Foru Legearen 2. artikuluak (…), gainera, Europako hizkuntza bakar bat ere ez dago posizio horretan».

Urte eta erdi geroago, Txibiteren gobernuak azaldu du Euskarari buruzko Foru Dekretu berriak ez duela euskara baloratuko eremu «ez-euskaldunean», nahiz eta alemana, ingelesa eta frantsesa Nafarroa guztian baloratu.

Hortaz, Txibitek azalpen bat zor digu: Zergatik ez dio jarraituko Nafarroako Kontseiluaren irizpenari? Zertan ez dago ados? Zergatik eskatu zion irizpena Nafarroako Kontseiluari baldin erabakia aldez aurretik hartua bazuen?

Eta, Euskararen Foru Dekretu berria iritsi bitartean, Txibitek alemana, ingelesa eta frantsesa baloratzen ditu Nafarroa guztian, eta euskara ez du baloratzen ez eremu «ez-euskaldunean» ez eremu mistoan. Barcina lehendakari ohia ere ez zen hainbesteraino ausartu.

Txibite, Gimeno, Remírez… Haien politika, euskararen arloan, errespetu falta etengabea da Nafarroako euskaltzaleen kontra eta beren gobernukide eta aliatuen kontra.

ADMINISTRAZIOAN EUSKARAZ TALDEA