Quiénes somos / Nortzuk gara

“Constatación de una realidad”

Fué la constatación de una realidad lo que nos llevó a descubrir una necesidad, sentida por muchos grupos y personas: promover un “lugar de encuentro” para personas, asociaciones culturales y colectivos sociales amantes de nuestra tierra navarra.

1. La identidad de Nafarroa como pueblo y con ello nuestra propia identidad, está soportando un desgaste progresivo propiciado por las instancias de poder y sus intereses muchas veces ajenos a Nafarroa.

2. Constatábamos la existencia de “mugas” artificiales (geográficas, culturales y políticas) que dividen y propician nuestro mutuo desconocimiento, y a veces los enfrentamientos en cuestiones y acontecimientos puntuales, impidiendonos de esta manera tomar conciencia de ser un pueblo: Nafar herria – Nafarroa.

3. Frente a este progresivo desgaste de nuestra identidad, era un irresponsabilidad histórica el resignarnos a ser meros/as espectadores de un deteriorante proceso: el lamentarnos y el renunciar a ser, como pueblo, sujeto histórico activo de nuestro propio futuro.

La toma de conciencia de esta situación y, al mismo tiempo, de las limitaciones objetivas de las respuestas aisladas que se estaban impulsando, hizo brotar la necesidad de coordinar nuestros esfuerzos hacia un objetivo común: un “lugar de encuentro” de todas las personas y colectivos sociales que quisieran trabajar o deseen colaborar en nuestro propósito. Y después de sucesivas reuniones fue así como nació ORREAGA FUNDAZIOA.

«Errealitate baten egiaztatzea»

Errealitate bat egiaztatzeak eraman gintuen talde eta pertsona askok sentitutako behar bat aurkitzera: Gure lur nafarraren maitale diren pertsona, kultur elkarte eta gizarte-kolektiboetarako «topatzeko gune» bat bultzatzea.

1. Nafarroak herri gisa duen identitatea, eta harekin geure identitatea, etengabeko higadura jasaten ari da, boterearen eskaerek eta interesek -maiz Nafarroari arrotzak zaizkionak- errazturik.

2. Muga artifizialen existentzia egiaztatzen genuen (geografikoak, kulturalak eta politikoak), zatitu egiten dutenak eta elkarren artean ez ezagutzea eragiten dutenak, eta halaber batzuetan gai eta gertaera puntualetan izaten diren liskarrak, horrela herri bat izatearen kontzientzia galaraziz: Nafar Herria – Nafarroa izatearen kontzientzia.

3. Geure identitatearen etengabeko higadura horren aurrean, arduragabetasun historikoa zen prozesu hondagarri baten ikusle huts izatera etsitzea. Ezin diogu uko egin, atsekabeturik, herri gisa geure etorkizunaren subjektu historiko aktibo izateari.

Egoera horretaz jabetzeak, eta, aldi berean, bultzatzen ari ziren erantzun isolatuen muga objektiboez jabetzeak, gure eginahalak helburu komun baterako koordinatzeko beharra ernarazi zuen: gure xedean lanean aritu edo lagundu nahi duten pertsona eta gizarte kolektiboak «topatzeko gune» bat. Eta geroko bileren ondoren, hala sortu zen ORREAGA FUNDAZIOA.