Qué hacemos / Zer egiten dugu

“ORREAGA FUNDAZIOA, un lugar de encuentro”

Con la denominación de ORREAGA FUNDAZIOA, se constituyó en Iruñea hace mas de diez años una Asociación sin ánimo de lucro alguno que agrupa a 45 Sociedades Culturales de Navarra, cuyos fines principales son:

1.- Ofrecer a los socios/as y asociaciones o colectivos interesadas en el proyecto un «lugar de encuentro» para la mutua relación, conocimiento y respaldo a las actividades que, de cara a nuestro objetivo común, pueda realizar cada una de las asociaciones o colectivos populares, para que estas actividades adquieran resonancia social e influencia concienciadora en toda la geografía de Nafarroa, con el máximo respeto a la autonomía y al protagonismo de cada uno de los grupos y colectivos.

2.- ORREAGA pretende ser pues, una instancia común para favorecer y apoyar todos juntos las iniciativas de cada uno: divulgar los trabajos y las experiencias de todos, ofrecer la ayuda personal o cultural que sea solicitada, coordinar acciones comunes previamente consensuadas, etc. en la línea de recuperar y de potenciar las señas de identidad históricas, culturales y patrimoniales de Nafarroa.

3.- Favorecer el conocimiento de las riquezas culturales de nuestra tierra y de las aspiraciones reales que se manifiestan en cada zona o merindad de nuestra geografía.

4.- Impulsar las relaciones culturales con otros herrialdes de Euskal Herria o Navarra histórica, como ha sido una constante en los momentos más significativos de nuestra tradición histórica.

5.- Promover de esta manera el efecto multiplicador de las actividades de cada uno de los elkartes o sociedades, a fin de que estos sean vínculos de relación enriquecedora para todos los navarros.

6.- Potenciar el que los medios de comunicación social sean sensibles y divulguen convenientemente nuestras actividades o experiencias al conjunto de la sociedad navarra.

7.- A través de tales actividades, de las reuniónes y asambleas o de nuestras interrelaciones, potenciar el respeto y el uso de la “lingüa navarrorum” -el euskera- como matriz cultural de nuestra identidad.

«ORREAGA FUNDAZIOA, topatzeko gune»

ORREAGA FUNDAZIOA izenarekin, irabazi asmorik gabeko elkarte bat eratu zen Iruñean duela ja hamar urte, Nafarroako 45 kultur elkarte biltzen dituena, honako helburu nagusi hauek izanik:

1.- Kideei eta proiektuan interesatutako elkarte edo kolektiboei «topatzeko gune» bat eskaintzea, elkarren arteko harremanerako eta ezagutzarako, eta herri elkarte edo kolektibo bakoitzak gure helburu komunari begira egin ditzakeen jarduerak babesteko, jarduera horiek Nafarroako geografia osoan gizarte oihartzuna eta kontzien-tziatze-eragina lor dezaten, talde eta kolektibo bakoitzaren autonomia eta protagonismoa ahalik eta gehien errespetatuz.

2.- ORREAGAk beraz, denontzako tokia izan nahi du, bakoitzaren ekimenak denok elkarrekin laguntzeko eta babesteko: denon lanak eta esperientziak zabaldu, eskatutako laguntza pertsonala edo kulturala eskaini, aldez aurretik adostutako ekintza komunak koordinatu, e.a., zertarako eta Nafarroaren ezaugarri historiko, kultural eta ondarezkoak berreskuratzeko eta indartzeko.

3.- Gure lurreko aberastasun kulturalen ezagutza faboratu, hala nola bertako eskualde edo merindade bakoitzean adierazten diren egiazko helburuena.

4.- Euskal Herriko edo Nafarroa historikoko beste herrialdeekin kultur harremanak bultzatu, gure historia tradizioko une nagusietan izan den bezala.

5.- Modu horretan elkarte edo sozietateetako bakoitzaren jardueren eragin ugalkorra sustatu, horiek harreman aberasgarriko lotura izan daitezen nafar guztiendako.

6.- Komunikabideak sentikorrak izatea eta gure jarduerak edo esperientziak gizarte nafar guztiari behar bezala zabaltzea bultzatu.

7.- Horrelako jardueren, bileren eta batzarren bidez zein gure erlazioen bidez, «lingua navarrorum» delakoarekiko -euskararekiko- errespetua eta haren erabilera bultzatu, geure identitatearen kultur jatorri baita.