Oinez Basoa 2021; la recuperación del medio ambiente y el Euskera

Oinez 2021

Oinez 2021


La iniciativa de este año, que reune al Nafarroa Oinez 2021, se extenderá a todo Estella / Lizarra, a lo largo del valle del río Ega que atraviesa la zona.

Oinez Basoa es un proyecto local que ha ayudado a la ikastola encargada de organizar el festival Nafarroa Oinez. Pero al mismo tiempo, tiene una dimensión universal y participativa que busca reunir a miles de personas y entidades. De esta forma, creemos que contribuiremos a la recuperación del medio ambiente y del Euskera.

El proyecto nació en 2008, una vez consciente del impacto ambiental de la Fiesta de las Ikastolas en la naturaleza, ya que Nafarroa Oinez provoca el consumo de recursos naturales, la generación de residuos y la emisión de gases de efecto invernadero CO2. Con el objetivo de reducir la huella ecológica de la Fiesta, se decidió poner en marcha la iniciativa Oinez Basoa, tanto por convicción como por compromiso. El Bosque Oinez y la iniciativa relacionada con la sostenibilidad son testimonios estables para mejorar la calidad del medio ambiente en el lugar donde se celebra la Fiesta y que pretende avanzar hacia un modelo de Fiesta sostenible.

Desde el lanzamiento de la iniciativa, se han creado 10 bosques en Arbizu, Tafalla, Tudela, Sangüesa, Baztan, Andosilla-Sartaguda, Lesaka, Altsasun, Arguedas y Barindano-Antzin-Estella. Como parte de nuestra andadura en los 14 años, se han plantado en toda Navarra más de 50.000 árboles, dejando así una huella de solidaridad del Nafarroa Oinez. Los bosques creados, año tras año, se han desarrollando, enriqueciendo y convirtiéndose en un recurso pedagógico relacionado con nuestra actividad educativa. Un claro ejemplo de ello es la balsa creada en el bosque de Arbizu, donde las aves migratorias y las ranas han hecho en él su residencia. En Tafalla, con la colaboración de la UPNA, se ha llevado a cabo un trabajo de sobre el secuestro del carbono del aire (CO2) por lod bosques y los beneficios que el Oinez Basoa tiene en la naturaleza.

Estella / Lizarra Ikastola es una ikastola formada por muchos pueblos de la comarca de Estellerri. Sin embargo, hemos decidido extender las iniciativas relacionadas con Nafarroa Oinez a Estella / Lizarra ciudad. El río Ega atraviesa la localidad de norte a sur tras recibir el caudal del río Urederra, al mismo tiempo que el Urederra absorbe el caudal del río Uiarra.

Red Natura 2000. En Estellerria se encuentra la ZEC Ega-Urederra, Zona de Especial Conservación, vinculada a la red Natura 2000. En este Espacio Natural como punto de partida, hemos propuesto para el Oinez Basoa de este año, intervenciones que ayudarán a desarrollar los objetivos marcados en su Plan de Gestión, con plantaciones a favor de la restauración de su vegetación.

En las orillas de estos dos ríos, al igual que en otros muchos ríos, en las últimas décadas se han realizado plantaciones económicamente rentables de clones  de chopo, dejando para la vegetación autóctona estrechas franjas en las orillas que empobrecen la biodiversidad. Nafarroa Oinez trabajará en dos ámbitos de estas características con el objetivo de revertir la situación.

Por un lado, en la localidad de Barindano, en la confluencia de los ríos Uiarra-Urederra y bajo el auspicio del ayuntamiento, en un terreno donde existían álamos económicamente rentables, plantaremos chopos, alisos, avellanas, flores silvestres, espinos y otras plantas de la zona en una parcela de poco más de una hectárea. Antes habrá que quitar los restos de los clones de chopo. Será una acción relevante en términos de sosteniblidad y biodiversidad, ya que ayudará a lograr los objetivos establecidos en el plan de gestión de la ZEC.

Por otro lado, en la localidad de Antzin, tenemos una plantación de clones de álamo que recientemente ha sido talada y vendida por el ayuntamiento. En cuanto a la nueva actuación en esa zona, una parte se reservará para educación. También se plantarán ejemplares de todas las plantas propias que ayuden en el desarrollo de la vegetación de ribera. De esta forma, los niños de toda la región tendrán un lugar donde aprender e interpretar la naturaleza autóctona.

Finalmente, en la localidad de Estella / Lizarra, cabecera de la zona, se desarrollará una modesta acción para completar la iniciativa Oinez Basoa 2021. El Parque Los Llanos, es el pulmón verde de la ciudad, considerado la joya natural de la localidad. Los murciélagos, otra de las joyas que nos ofrece la naturaleza serán la base de esta última intervención. Para asegurar la conservación de estos mamíferos en peligro de extinción, colocaremos en diferentes ubicaciones del Parque Los Llanos, nidos especiales diseñados para ellos. También será una acción relacionada con la educación de los niños, ya que tendrán la oportunidad de conocer la biología y los hábitos de estos animales.

Oinez Basoa, ingurumenaren eta euskararen berreskurapena

Oinez Basoaren eskutik hainbat hitzarmen sinatu ditugu jada.

Oinez Basoaren eskutik hainbat hitzarmen sinatu ditugu jada.

lizarralde osora zabalduko da aurten nafarroa oinezen baitan biltzen den ekimena, eremua zeharkatzen duen ega ibaiaren ibarrean zehar

Oinez Basoa tokian tokiko proiektua da, Nafarroa Oinez festaren antolaketaz arduratzen den ikastolari laguntzera heldu dena. Baina, aldi berean, dimentsio unibertsal eta parte hartzailea du, milaka pertsona eta entitate bere baitan bildu nahi dituena. Horrela, ingurumenaren eta euskararen berreskurapenean lagunduko dugulakoan gaude.

Proiektua 2008an sortu zen, ikastolen jaiak naturan eragiten duen ekologia-inpaktuarekin jabetutakoan, Nafarroa Oinezek baliabide naturalak kontsumitzea, hondakinak sortzea eta berotegi-efektuko gasak isurtzea eragiten baitu. Festaren aztarna ekologikoa gutxi-tzeko asmoz, Oinez Basoa ekimena abian jartzea erabaki zen, hala uste osoz, nola konpromisoz. Festa hartzen duen tokian ingurumenaren kalitatea hobetzeko testigantza egonkorra da Oinez Basoa eta jasangarritasunari lotutako ekimena, zeinak, jai jasangarria eredurantz aurre egin nahi baituen.

Ekimena abian jarri zenetik Arbizun, Tafallan, Tuteran, Zangozan, Baztanen, Andosilla-Sartagudan, Lesakan, Altsasun, Arguedasen eta Barindano-Antzin-Lizarran 10 baso sortu dira. 14 urteetan zehar egin dugun ibilbidearen baitan, 50.000 zuhaitzetik gora landatzea lortu da Nafarroa guztian barna, Nafarroa Oinezek uzten duen elkartasun aztarna eraginez. Sortutako basoak, urtetik urtera, garatzen doaz, aberasten eta gure hezkuntza jarduerari lotutako baliabide pedagogiko bilakatzen. Horren adibide garbia Arbizuko basoan sortutako baltsa, non hegazti migratzaileek eta igelek bizitoki egin duten. Tafallan, NUPren laguntzaz, ikerketa-lan bat gauzatu dute, airearen karbonoaren bahiketa eta Oinez Basoak naturan sortzen dituen onurak aztertzeko.

Lizarra Ikastola Estellerriko eskualdearen ikastola da, eta hortaz, herri askok osatzen dute. Hala izanik, Nafarroa Oinezi lotutako ekimenak Lizarraldera zabaltzea erabaki dugu. Ega ibaiak Lizarra zeharkatzen du iparraldetik hegoaldera, Urederra ibaiaren ur-emaria jaso ostean, aldi berean, Urederrak Uiarra ibaiaren emaria bereganatzen duelarik.

Natura 2000 sarea Estellerrian Natura 2.000 sareari lotuta Ega-Urederra ZEC deiturikoa topa dezakegu, Kontserbazio Bereziko Eremua alegia. Espazio Natural hau abiapuntutzat hartuta, beronen Gestio Planak jasotzen dituen helburuak garatzen lagunduko duten esku hartzeak planteatu ditugu aurtengo Oinez Basoari dagokionez, bertako landaretzaren berreskurapenaren aldeko landaketak hain zuzen ere.

Azken hamarkadatan bi ibai hauen ertzetan, beste ibai askotan gertatu bezala, makal-klonen landaketa produktiboak egin dira, bertako landaretzari ibai ertzetako zerrenda estuak utziz eta biodibertsitatea pobretuz. Ezaugarri hauek dituzten bi eremu landuko ditu aurtengo Nafarroa Oinezek, egoerari buelta emateko asmoz.

Batetik Barindano herrian, bertako Kontzejuaren eskutik, azken urteotan makal-klon produktiboen landaketa izan duen partzela batean bertako espezieak hartuko dituen landaketa egingo dugu Uiarra-Urederra ibaien elkartze puntuan. Makal produktiboen ordez bertako makalak, haltzak, hurri-tzak, basaranak, elorriak eta beste landare batzuk landatuko ditugu hektarea pasatxo duen partzela batean, aurretik makal-klon produktiboen ipurdiak atera behar direlarik. Ekologia eta biodibertsitatearen aldetik ekintza esangura-tsua izanen da, ZEC-aren gestio planak ezartzen dituen helburuak lortzen lagunduko baitu.

Bestalde, Antzin herrian, bertako Udalaren eskutik, berriki saldu eta moztuko da makal-klon landaketa bat dugu. Eremuak hartuko duen landaketa berriari dagokionez, zati bat erreserbatuko da hezkuntzari begira. Zati honetan ibai ertzetako landaretzaren garapenean parte hartzen duten landare serial guztien ordezkariak landatuko dira. Gauzak honela, landare guzti hauek baliatuz landaketa eginen da Antzinen eskualde osoko haurrek naturaren ikasketa eta interpretaziorako gune bat izan dezaten.

Azkenik, eskualdearen buru den Lizarrako hirian, Oinez Basoa 2021 ekimena osatuko duen ekintza xume bat garatuko da. Los Llanos parkea hiriaren birika berdea da, hiriaren harribitxi naturala. Saguzarrak dira naturak eskaintzen digun beste harribitxi bat eta ugaztun hauek hartuko ditu oinarri azken esku hartze honek. Horrenbeste mehatxu pairatzen dituzten animalia hauen kontserbazioa bermatzeko, Los Llanos parkean beraientzat diseinatutako habi bereziak jarriko ditugu kokapena ezberdinetan. Halaber, haurren hezkuntzari lotuta baliatuko den ekintza izango da, animalia hauen biologia eta ohituren inguruan ikasteko aukera izango baitute.