Merezimenduen dekretuaren zirriborroa

Bandera Navarra - Euskera

2022-05-07, Kontseiluaren manifestazioa, Merituen Dekretuaren aurka.


– Eremu “ez euskaldunean” euskara ez da aintzat hartuko, baina ingelesa, alemana etab, bai.

– Oposizioetan euskara ez da baloratuko (azterketa ez baztertzaile batekin egin zitekeen).

– Euskara aintzat hartzen denean (funtsean Foruzaingoan eta Osasunbidean) gutxi baloratuko da eta bere eragina murrizteko beste merituekin batera (merituen puntuen batuketak muga duelako eta, beraz, puntuen mugara beste merituekin ere ia iris daitekeelako).

Are larriagoa dena, epaile euskarafoboei aurre egin gabe segituko dugu, Udalek hizkuntz profilak ezartzeko ahalmena oso murriztuta, eta eremu mistoko Euskararen Ordenantzetan euskarari esleitutako balorazioak deuseztuta.

PAI LEGEA
Ingelesari aitortzen zaio estatus ia erlijiosak, Nafarroako eliteak euskarari dion ezinikusiarekin lotuta, ekarri du egoera hau: Irakasleek arrapaladan eta ozta-ozta gutxieneko mailan ikasi duten eta arrotz egiten zaien hizkuntza batean irakatsi behar dizkiete ikasgaiak ingelesa ulertzen ez duten ikasleei, egoerak sortzen duen estresarekin.

Eliteko taldeak sortzen dira ingeles maila ona dutenekin (maila ekonomiko ona dutenak batez ere) eta gainerakoek segregazioa jasaten dute.

Hala ere, Chiviteren Gobernuak itsu-itsuan aurrera egin nahi du eta PAI programa finkatzeko beharrezko lan deialdiak egiteko Legea prestatu du.

Ez da Nafarroan behar duen hizkuntz eredua.


BORRADOR DEL DECRETO DE MÉRITOS

– en la zona» no vascócrata» no se tendrá en cuenta el euskera, pero sí el inglés, el alemán, etc.

– en las oposiciones no se valorará el euskera (se podía hacer con un examen no excluyente).

– Cuando se tenga en cuenta el euskera (fundamentalmente en la Policía Foral y en Osasunbidea) se valorará poco y, junto con otros méritos para reducir su impacto(porque la suma de los puntos de méritos tiene límite y, por tanto, casi se puede llegar al límite de puntos con otros méritos).

Lo que es más grave, seguiremos sin hacer frente a los jueces euskarafobos, reduciendo la capacidad de los Ayuntamientos para establecer perfiles lingüísticos, y anulando las valoraciones atribuidas al euskera en las Ordenanzas del Euskera de la zona mixta.

PROGRAMA PAI

El estatus casi religioso que se reconoce al inglés, ligado al odio de la élite navarra al euskera, ha dado lugar a una situación en la que los profesores deben enseñar las asignaturas a los alumnos que han aprendido a toda prisa y que apenas les resultan extraños, con el estrés que genera la situación.

Se crean equipos de élite con los que tienen un buen nivel de inglés (sobre todo los que tienen un buen nivel económico) y el resto sufren segregación.

Sin embargo, el Gobierno de Chivite quiere avanzar a ciegas y ha elaborado la Ley de convocatorias de empleo necesarias para la consolidación del programa PAI.

No es el modelo lingüístico que necesita Navarra.

ADMINISTRAZIOAN EUSKARAZ TALDEA