Iruñeko Udalak bi igogailu gaztelania hutsean

euskara

euskara


Nafarroako Arartekoak 2020ko otsailaren 20an egindako gomendioari ezetza eman dio Iruñeko Udalak. Ez du ele bitan (gaztelania/euskara) jarriko Zabalguneko Civivoxen eta Erriberri kaleko lur azpiko aparkalekuan instalatutako igogailuen ahots sistema. Ezetzaren berri eman du Arartekoak 2020ko ekainaren 29an.

Iruñeko Udalak hauxe dio: Legezkoa da lokuzioak ele bitan ez egotea; oraingo Euskararen Ordenantzak herritarrekiko harremanetan elebitasun asimetrikoa ezartzen du; ez dago behartuta mezuak bi hizkuntzetan grabatzera.

Bitxia da gero mezu elebakarrei elebitasun asimetrikoa deitzea…

Momentuz, ez dira behar bezala bideratuko, ez eskaera hau, ezta Arartekoaren gomendioa ere. Ez da, hala ere, Navarra Sumaren egoskorkeriaren ondorio hutsa. Afera hau 2019ko otsailaren 7an hasi zen, eta orduko gobernu taldeak esan zuen ahots sistema ele bitan jarriko zuela, baina ez zuen hitza bete.

Iruñeko Udalak, bere osotasunean, dauka kasu honetan elebitasuna ez zabaltzearen erantzukizuna.


EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA SÓLO TIENE DOS ASCENSORES EN CASTELLANO
El Ayuntamiento de Pamplona ha denegado y no cumplirá la recomendación del Ararteko del 20 de febrero de 2020. No colocará en bilingüe (castellano/euskera) el sistema de voz de los ascensores instalados en el aparcamiento subterráneo de Civivox y Olite del Ensanche. El Ararteko notificó su recomendación el 29 de junio de 2020.

El Ayuntamiento de Pamplona dice: Es legal que las locuciones no estén en bilingüe; la actual Ordenanza del Euskera establece el bilingüismo asimétrico en las relaciones con la ciudadanía; no está obligado a grabar los mensajes en bilingüe.
Es curioso que luego llamemos bilingüismo asimétrico a los mensajes monolingües…

De momento, no se tramitarán correctamente ni esta solicitud ni la recomendación del Ararteko. No es, sin embargo, la consecuencia de la cobardía de Navarra Suma. Esta cuestión comenzó el 7 de febrero de 2019, y el entonces equipo de gobierno dijo que iba a poner el sistema de voz en bilingüe, pero no cumplió la palabra.

El Ayuntamiento de Pamplona, en su conjunto, es responsable en este caso de la no extensión del bilingüismo.

AET – Administrazioan Euskaraz Taldea