¡Gratuidad para aprender Euskara en Navarra!

Euskaraz bizi nahi dut

Euskaraz bizi nahi dut


La población extranjera pueden aprender castellano en Pamplona casi gratis. En cambio, para aprender euskara, que es lengua propia, hay que pagar.

En la presentación de la campaña de matriculación de los euskaltegis, realizada con la presencia del director de Euskarabidea, la representante de los euskaltegis AEK e IKA Aitziber Garralda le pidió al Gobierno de Navarra que posibilitara el aprendizaje gratuito del euskara: “Es lamentable que la mayoría de los ciudadanos que quieren aprender euskara tenga que pagar”.

En los euskaltegis de HABE de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, podrá aprender el alumnado gratuitamente hasta el nivel B2, gracias a un acuerdo entre el Gobierno Vasco, las tres Diputaciones forales y la Asociación de Municipios Vascos Eudel. Con algunas condiciones (verificar el nivel y un 75 % de asistencia), pero gratis.

El 10 de septiembre de 2020, el grupo Administrazioan Euskaraz realizó esta petición al Gobierno de Navarra: En el camino de la gratuidad para aprender euskara, establecer un sistema de gratuidad hasta el nivel B2, tomando como referencia al Gobierno Vasco.

Están casi los mismos partidos en el Gobierno Vasco y en el Gobierno de Navarra. El PSE-PSOE se mostró a favor de esta medida en la campaña electoral de julio. En Navarra, los dirigentes siempre están reacios con el euskara, pero ya tienen a quién copiar.

Ya es momento de dejar los complejos y dar un impulso al euskara entre la ciudadanía.


 

Nafarroan Euskara doan ikasteko aukera!

Gaztelania ikas dezakete ia dohainik atzerritarrek Iruñean. Nafarroako berezko hizkuntza den euskara ikasteko, ordea, ordaindu egin behar da.

Euskarabideko zuzendariarekin batera egindako euskaltegietako matrikulazio kanpainaren aurkezpenean Aitziber Garralda AEKren eta IKAren ordezkariak Nafarroako Gobernuari eskatu zion euskara ikasteko aukera debalde izatea ahalbidetzeko: “Negargarria da euskara ikasi nahi duten herritar gehienek ordaindu egin behar izatea”.

Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako HABEko euskaltegietan, B2 mailara arte euskara ikasten ari diren ikasleek ikastaroa doan egin ahal izango dute Eusko Jaurlaritzak, hiru foru aldundiek eta Eudel Euskal Udalen Elkarteak lortutako akordioaren ondorioz. Baldintza batzuekin (maila egiaztatzea eta % 75eko asistentzia), baina dohainik.

2020ko irailaren 10ean, Administrazioan Euskaraz Taldeak eskaera hau egin zion Nafarroako Gobernuari: Euskara ikasteko doakotasunaren bidean, urratsak ematea. Hasteko, Eusko Jaurlaritza erreferente hartuta, B2 mailara arteko doakotasun sistema ezartzea.

Ia alderdi berberak daude Eusko Jaurlaritzan eta Nafarroako Gobernuan. PSE-PSOEk neurri horren alde egin zuen uztaileko hauteskunde kanpainan. Nafarroan agintariak beti dira uzkur euskararekin, baina badaukate nori kopiatu.

Bada garaia konplexuak uzteko eta euskarari herritarren artean bultzada emateko.

ADMINISTRAZIOAN EUSKARAZ TALDEA