“ERDIALDE” Euzkarazko idazlean laburren 8. LEHIAKETA Euskararen Lagunak antolatua

Euskararen_lagunak_lehiaketa

Euskararen_lagunak_lehiaketa
La asociación Euskararen Lagunak presentamos la relación de premios que se entregarán a los ganadores del certamen de relato corto en euskera “ERDIALDE” que hemos organizado. Los premios se repartirán de la siguiente manera:

CATEGORIA INFANTIL 1 (de 6 a 10 años y dividida en dos, con los mismos premios en ambas):

1º- Trofeo Euskararen Lagunak, 2 entradas al parque Senda Viva y lote de libros de Euskaltzaindia.
2º- 2 entradas a Senda Viva, bono 20 partidas de bolos en Ilusiona Center Pamplona y 2 entradas al Palacio de Hielo Huarte.
3º- Bono 10 partidas de bolos en Ilusiona Center Pamplona y 2 entradas al Palacio de Hielo.

CATEGORIA INFANTIL 2 (de 11 a 14 años y dividida en dos, con los mismos premios en ambas):

1º- Trofeo Euskararen Lagunak, Premio Ayuntamiento Miranda de Arga 50 Euros, Lote de regalos Senda Viva y lote de libros de Euskaltzaindia.
2º- Lote de regalos Senda Viva, bono 20 partidas de bolos en Ilusiona Center Pamplona y 2 entradas a Palacio de Hielo Huarte.
3º- Bono 10 partidas de bolos en Ilusiona Center Pamplona y 2 entradas al Palacio de Hielo.

CATEGORIA ADULTOS (más de 15 años)

1º- Trofeo Euskararen Lagunak,Premio Ayuntamiento Miranda de Arga 200 Euros, lote de libros de Euskaltzaindia y lote vino Bodegas Inurrieta.
2º- 100 Euros Euskararen Lagunak y lote de vino Bodegas Inurrieta.
3º- 50 Euros Euskararen Lagunak y lote de vino Bodegas Inurrieta.

PREMIO ESPECIAL ILUSIONA CENTER PAMPLONA

Una partida de bolos para cada participante. En esa partida aquel que obtenga la mejor puntuación ganara un pack especial Ilusiona Center.

Queremos recordar a todos los participantes que los premios se entregaran el día 30 de mayo de 2015 con motivo de la celebración del Día del Euskera/ Euskararen Eguna que tendrá lugar en Miranda de Arga en esa misma fecha. Asimismo queremos agradecer a todos los patrocinadores su apoyo y confianza a este proyecto.

BASES:

 1. Podrán participar todas las personas que lo deseen.
 1. El tema será libre, la extensión máxima de 2 folios DINA4 por una cara, escritos a ordenador (letra verdana, tamaño 11) y en euskera.
 2. Categorías:

Infantil dividida en:

   • estudiantes modelo D e ikastolas
   • estudiantes otros modelos
   • estudiantes de 6 a 10 años
   • estudiantes de 11 a 14 años

Adulto (más de 15 años)

Cada participante puede presentar un solo trabajo que será inédito, original y no premiado en ningún otro certamen.

 1. Plazo de presentación: 30 de Abril de 2015, en la dirección de Euskararen Lagunak:

C/ Tirujón 19-A 31253 Miranda de Arga- Nafarroa, indicando en el sobre

Certamen relato corto” o en la siguiente dirección de correo electrónico erdialde.euskararenlagunak@gmail.com

Dentro, en un sobre o en un archivo adjunto, cerrado e identificado con seudónimo, título y categoría, se incluirán los datos del participante (nombre y apellidos, domicilio completo, edad, teléfono de contacto y colegio al que pertenece en el caso de categoría infantil)

Los trabajos que no presenten los requisitos exigidos quedarán fuera de concurso.

5. Premios (a determinar) 3 premios por categoría como mínimo. Próximamente se podrán ver en nuestra web.

6. La entrega de premios a los ganadores tendrá lugar el día 30 de mayo de 2015 en Miranda de Arga con motivo de la celebración del Día del Euskera. Se avisará con antelación a los ganadores.

7. La asociación Euskararen Lagunak, organizadora del certamen, se reserva el derecho de publicación de los relatos, éstos no se devolverán. Así como el derecho de modificación de los premios antes citados.

8. La participación en este certamen implica la aceptación sin reservas de estas bases.

Más información: http://euskararenlagunak.wordpress.com/


 

2014ko Erdialde ipuin motzen lehiaketaren sarien zerrenda eta hauek banatzeko, era aukezten dugu Euskararen lagunak elkarteko kideok. Garaileen artean banatuko dira modu honetara.

HAURRAK I (6 eta 10 urte tartekoak):

1º- Euskararen lagunaren garaikurra, Senda Vivarako 2 sarrera eta Euskaltzaindiaren liburu sorta.
2º- Senda Vivarako 2 sarrera, Ilusiona Centerren jolasteko 20 partidarako txartela eta Uharteko Izotz Jauregia 2 sarrera.
3º- Ilusiona Centerren jolasteko 10 partidarako txartela eta Uharteko Izotz Jauregia 2 sarrera.

HAURRAK II (11 eta 14 urte tartekoak):

1º- Euskararen lagunaren garaikurra, Miranda Argako udaletxeak emandako saria (50 Euro), Senda Vivarako opari sorta eta Euskaltzaindiaren liburu sorta.
2º- Senda Vivarako opari sorta, Ilusiona Centerren jolasteko 20 partidarako txartela eta Uharteko Izotz Jauregia 2 sarrera.
3º- Ilusiona Centerren jolasteko 10 partidarako txartela eta Uharteko Izotz Jauregia 2 sarrera.

HELDUAK (15 urte baino gehiagokoak):

1º- Euskararen Lagunaren garaikurra , Miranda Argako udaletxeak emandako saria (200 Euro), Euskaltzaindiaren liburu sorta eta Bodegas Inurrietako ardo sorta.
2º- 100 Euro (Euskararen Lagunak elkarteak emandakoak). Bodegas Inurrietako ardo sorta.
3º- 50 Euro (Euskararen Lagunak elkarteak emandakoak). Bodegas Inurrietako ardo sorta.

IRUÑEKO ILUSIONA CENTER SARI BEREZIA

Parte hartzaile bakoitzarentzat Ilusiona Center-rako partida bat dohaink. Puntuazio handiena duenarentzat Ilusiona Center-ko “pack especial”-a jasoko du Sariak 2015ko Maiatzaren 30an banatuko direla oroitarazi nahi dizuego, izan ere, Euskararen Eguna ospatuko dugu, Miranda Argan. Aldez aurretik, zuen parteartzea eskertzen dugu, baita ekimen hau bultzatzeko laguntza eman dutenei ere.

ARAUAK:

1. Parte hartzaileak: nahi duten guztiak.

2. Idazlanaren ezaugarriak: gai librea; luzera: 2 orrialde (DINA4) gehienez, ordenagailuz (verdana hizkia, 11 puntukoa) eta euskaraz idatzia.

3. Mailak:

– Gazteak multzo hauetan banatuak:

   • D ereduko zein ikastoletako ikasleak

   • Beste ereduetako ikasleak

   • 6-10 urteko ikasleak

   • 11-14 urteko ikasleak

Helduak (15 urte baino gehiagokoak)

Parte hartzaile bakoitzak idazlan bakarra aurkeztuko du, argitaratu gabekoa, originala eta beste lehiaketa batean saritu gabekoa.

 1. Lanak aurkezteko epea: 2015ko Apirilaren 30a arte.

Gutunez aurkeztu nahi bada, honako helbide honetara bidali behar da: Euskararen Lagunak, Tirujon kalea 19-A, 31253 Miranda Arga, Nafarroa. Gutun-azalean “Idazlan laburren lehiaketa” jarriko da.

Mezu elektronikoz aurkeztu nahi bada, hurrengo helbide honetara: erdialde.euskararenlagunak@gmail.com

Barruan sartuko den gutun-azal txikian jarriko dira lanaren izenburua, egilearen ezizena, eta maila. Gutun-azal itxi horren barruko orrian idatziko dira datu pertsonalak: izen-abizenak, helbidea, adina, telefonoa eta ikastetxea (gazte mailan aurkeztekotan). Mezu elektronikoetan gauza bera eginen da erantsitako artxibo batean

Arau hauek betetzen ez dituzten lanak, lehiaketatik at geratuko dira.

5. Sariak. Maila bakoitzean gutxienez 3 sari izanen dira. Laster jakinaraziko dira gure web gunean.

6. Sariak 2015ko maiatzaren 30an banatuko dira, Miranda de Argan izanen den “Euskararen eguna” ospakizunean. Irabazleei aldez aurretik abisatuko zaie.

7. “Euskararen Lagunak” elkarteak beretzat gordetzen ditu saritutako obrak argitaratzeko eskubideak, baita iragarritako sariak aldatzeko eskubidea ere. Idazlanak ez zaizkie itzuliko egileei.

 1. Lehiaketa honetan parte hartzeak berekin darama aurreko arau guztiak onartzea.

Informazio gehiago: http://euskararenlagunak.wordpress.com/