Opinión / Iritzia

Orreaga ahaztu duen herria gara

batalla_orreaga

batalla_orreagaAitzol Altuna (Orreagako kidea).
778ko abuztuaren 15ean Orreagako Batailan euskaldunok Karlomagnoren gudaroste frankoa garaitu genuen, eta haren ondorengoak jipoitu genituen 824. urtean, berriro Orreagako malkarretan. Gure herriak gure estatua sortu zuen hortik aurrera, eta antolamendu propio bati eman zion forma estatu horren estalpean, gure lege edo foruen bitartez.

Erromatarrek «damnatio memoriae» edo memoriaren kondena zeritzana erabiltzen zuten senatuaren aginduz pertsona edo herri oso baten lekukotasuna ezabatzeko: testu guztietatik kentzen zuten haren izena, haren ohorez eraikitako monumentuak bertan behera botatzen zituzten eta inork ezin zuen ezer idatzi edo esan beragandik. Gure historiak ere «damnatio memoriae» hori jasaten du, baina ez bakarrik gure etsaiengandik.

Ikastolak berreskuratu zituzten gure gurasoek, auzolanean, bertan beren haurrak hezteko, euskaldun gisa, euskal senaz. Haietako batetik irten nintzen ni, eta ikastola berean daude gaur nire haurrak. Euskaldun jaio eta hezi ninduten, horrek markatu du gehien nire nortasuna. Baina zergatik ginen euskaldun? Hau da, nortzuk dira gure gurasoak edo arbasoak? Zeintzuk izan dira gure orain arteko bizitzaren ezagutzak, lorpenak eta porrotak? Koldo Mitxelenak esan zuen bezala, «herri honen misterioa ez da jatorria, bizirik irautea baizik».

Ikastola utzi nuenean, ez nekien erantzuna, inork ez zidan azaldu, inork ez zidan irakatsi; agian, inork ez zekien; agian, gaur ere ez dakite, berdin jarraitzen baitu gure iraupenaren misterioak. Ofizialki misterio bat da gure iragana, Espainiaren historiatik at (edo Frantziaren historiatik at) ez dugu historia edo memoria propiorik. Beraz, nekez eduki genezake nortasun propiorik. Horrela, ni ere inperialismoaren egia ofiziala onartzeko prest nengoen: baserritarrak izan ginen, gure mendi eder baina basatietan ezkutatuta bizi izan gara, zomorroak bagina bezala, beste herriengandik aparte.

Hori ez da arrazionala, ezta gure benetako iragana edo izaeraren bilakaera ere. Horregatik, gure historia ikasteari ekin nion neure kabuz, gure memoria kolektiboa berreskuratu behar nuela sentitzen nuelako. Baina lortzen nituen liburu guztiek ez ninduten asetzen. Ez zen gure historia edo memoria, gu menperatu edo menperatu nahi gintuztenenak baizik: erromatarren, godoen, frankoen, musulmanen, Gaztelaren, Akitaniaren, Frantziaren edo Espainiaren historia idazten dute gure lurretan dauden unibertsitateetatik ateratzen diren historialariek, eta hor gure herria subjektu pasibo bat besterik ez da. Gure memoria liburuetatik eta eskoletatik ezabatu dute, eta horrela oso zaila dugu etorkizun bat edukitzea inoren menpeko izan gabe.

Zergatik ez nuen gure historia nafar estatuaren ildotik harilkatzen galdetu zidan lagun batek behin. Historia bera kontatzen dut orain nire idatzietan, baina zentzua hartu du; horrela bai agertzen da gure herriaren nahia subjektu politiko gisa, gu garelako gure historiaren protagonistak. 778ko abuztuaren 15ean Orreagako Batailan euskaldunok Karlomagnoren gudaroste frankoa garaitu genuen, eta haren ondorengoak jipoitu genituen 824. urtean, berriro Orreagako malkarretan. Gure herriak gure estatua sortu zuen hortik aurrera, eta antolamendu propio bati eman zion forma estatu horren estalpean, gure lege edo foruen bitartez. Koldo Mitxelena ere konturatu zen horretaz: «Euskaldunok kanpotik zetozen inbasoreen kontra errebelatu ginelako eta frankoei eta bisigodoei ez genielako amorerik eman iraun zuen euskarak».

Bere buruari estatu bat eman dion herri zapaldu baten historia da geurea. Beraz, inbasore edo inperialista berriei amorerik emateko prest ez gaudenak gara gaurko nafarrak; Matalas zuberotar matxino eta erresistentzia-buruaren herri-kantuan esaten den bezala, «egiazko euskaldunak tirano arrotzen ohiltzeko (gure ama lurretik botatzeko)».

Horregatik, abuztuaren 15ean, Pasai Donibanen (Gipuzkoa) elkartzen gara urtero, gure herriaren erresistentzia-historia nornahiri bertan azaltzeko, han dagoen santutxoan giltzaturik aspaldi nafar batek harrizko oroitarri baten zizelkaturik hau idatzi zuelako gure memoria ezabatu ez zezaten: «Orreagara joan ginen eta Pirinio mendietara… Karlomagnoren armadaren kontra borrokatzera, frankoen erregearen kontra, gure Baskoniako herriarekin».


“Los Fueros: El Derecho Pirenaico del Estado de Navarra”

FuerosLaTxistorraDigital

FuerosLaTxistorraDigital


Iñigo Saldise: “En Navarra antes hubo leyes que reyes”.

Los Fueros navarros son la suma de leyes y costumbres, tanto civiles, como políticas, económicas y administrativas, las cuales estaban basadas en un Derecho propio y diferenciado de los pueblos y estados extranjeros, con el cual se dotó el pueblo navarro y el Estado soberano de Navarra. Los Fueros eran las ordenanzas jurídicas que servían y aplicaban para regular la vida local primariamente, mediante el establecimiento de un conjunto de normas, derechos y privilegios, que fueron otorgados por el consejo vecinal y posteriormente por el señor de la tierra y/o el rey de los navarros.

En el aspecto más amplio del término, podemos afirmarse que el Fuero es el corpus legislativo y las fuentes del Derecho propio con las que se dotaron los vascones libres e independientes o navarros, a lo largo de su larga historia, desde los albores de la humanidad. Cuando estos navarros crearon el Reino de Pamplona, aparecieron otro tipo de Fueros, con unos estatutos y reglamentos específicos, que sirvieron para regular y controlar la relación del Reino y el rey, con ideario Constitucional, donde el pueblo navarro sobrepone el Derecho al Poder.

También se suele esgrimir el término Fuero, para licenciar las cartas de fundación de ciudades y villas. Dichas cartas tenían como objetivo primario el agrupar familias en lugares predeterminados y en dichas cartas se solían recoger diferentes privilegios y exenciones, dependiendo de las necesidades específicas de sus moradores y del lugar, que en algunos casos tenían una marcada y clara estrategia política de Estado, ante las amenazas militares provenientes de los reinos vecinos.

La sociedad navarra se consolidó a partir de las reglas que se dio a si misma, desde su propio ámbito étnico, social y cultural, el vascón. La familia vascona siguió perdurando desde la creación del Estado navarro, manteniendo sus principios y forma propia de entender el Derecho, por encima de los reyes ocasionales que se sucedieron a lo largo de su historia independiente y soberana.

El Derecho Pirenaico o navarro, fue creado de una forma horizontal, a diferencia de los derechos romano y germánico, cuya estructura es totalmente vertical. Este Derecho propio, se formó partiendo del Derecho privado de la comunidad vascona, que fue utilizado posteriormente para reflejar el Derecho público navarro; mientras, en el resto de estados europeos, que se basan en el derecho romano y/o germánico, fueron sus reyes o gobernantes, los que imponían sus constituciones y leyes a una comunidad sudjuzgada, sometiéndola y poseyéndola, al ser su rey o gobernante de turno, el máximo representante de su jerarquía legislativa.

La entrada en el Reino de Navarra de unas dinastías ajenas al país, provocó una lucha constante entre el rey y los navarros. El desconocimiento del Derecho Pirenaico por parte del rey y el descontento de los navarros, obligaron a la recopilación de los diferentes Fueros específicos en el Fuero General, durante el reinado de Teobaldo I. Este Fuero General, recoge el conjunto de normas basadas en la costumbre del país, las cuales habían sido trasmitidas de forma oral, hasta la llegada de la dinastía de los Champaña. Con el paso de los años, este Fuero General fue mejorado, adaptándose a las necesidades propias de cada época. A esto, se le llamó Amejoramiento del Fuero.

Solo tras las numerosas y continuadas invasiones militares y su consiguiente ocupación e ingerencia institucional española y francesa, se produjeron graves y continuados agravios o Contrafueros contra las leyes propias del Estado de Navarra, sus territorios y sus habitantes, las cuales eran totalmente opuestas a las existentes en el reino de España y en el entonces reino de Francia. Estas acciones continuadas contra las leyes y costumbres propias de los navarros, contaron con el beneplácito necesario de unas elites, erróneamente denominadas navarras, que colaboraron intensivamente con los invasores, españoles o franceses, buscando únicamente su beneficio personal o de su entorno, en detrimento total de la soberanía e independencia del Reino vascón y de una forma sangrante y constante contra la libertad de los naturales del país, los navarros.