Arartekoak Erdialdea garatzeko partzuergoari: berma dezala Euskarazko arreta

Defensor del Pueblo

Arartekoak gomendio hau eman dio Nafarroako Erdialdea Garatzeko Partzuergoari: Beharrezko neurriak har ditzala, berma dadin herritarrek Administraziora euskaraz zuzentzeko duten eskubidea. 2023ko urtarrilaren 3an eman zion gomendioa Nafarroako Arartekoak.

Partzuergoak 12 lanpostu ditu, eta ez zen lanpostu elebidunik aurreikusi 2022ko Plantilla Organikoan. 2017tik, Partzuergoko kide diren Adios eta Tirapu eremu mistoan daude eta, beraz, bertako herritarrek legez eskubidea dute Administrazioari euskaraz zuzentzeko.

Kexa jarri genuen, eta Partzuergoa saiatu zen argudiatzen, batetik, Administrazioan Euskaraz Taldea ez zegoela legitimatuta kexa aurkezteko, eta, bestetik, Partzuergoko langile batzuek badakitela euskaraz. Arartekoak ez zituen argudio horiek onartu. AETren legitimazioa onartu zuen, eta, langile batzuek euskaraz jakiteari dagokionez, baldin Plantilla Organikoan profil elebiduna jasotzen ez bada, langile horiek alde egin dezakete, eta horien ordezkoek beharbada ez dute jakinen. Plantilla Organikoa da profil elebiduna bermatzeko tresna. Hala ulertu zuen Arartekoak ere.

Bi hilabete ditu Nafarroako Erdialdea Garatzeko Partzuergoak gomendioa onartzen duen erantzuteko. Espero dezagun onartzea.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO PIDE AL CONSORCIO DE LA ZONA MEDIA: GARANTIZAR LA ATENCIÓN AL EUSKERA

El Defensor del Pueblo ha hecho la siguiente recomendación al Consorcio para el Desarrollo de la Zona Media de Navarra: Adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de los ciudadanos a dirigirse a la Administración en euskera. La recomendación fue dada por el Defensor del Pueblo de Navarra el 3 de enero de 2023.

El Consorcio cuenta con 12 puestos de trabajo, y no se planificaron puestos bilingües en la Plantilla Orgánica en 2022. Desde 2017, Adios y Tirapu, miembros del Consorcio, se encuentran en una zona mixta y por tanto sus ciudadanos tienen derecho legal a dirigirse a la Administración en euskera.

Presentamos una denuncia, y el Consorcio trató de argumentar que, por un lado, el Grupo  ADMINISTRAZIOAN EUSKARAZ TALDEA no estaba autorizado para presentar la denuncia y, por otro lado, que algunos empleados del Consorcio saben Euskera.

El Defensor del Pueblo no aceptó estos argumentos y si acepto de ADMINISTRAZIOAN EUSKARAZ TALDEA. Y en cuanto a que algunos empleados sepan Euskera, si no se incluye un perfil bilingüe en la Plantilla Orgánica, esos empleados pueden abandonar el lugar de trabajo y sus suplentes no saberlo. La Plantilla Orgánica es la herramienta para garantizar un perfil bilingüe. El Defensor del Pueblo también así lo entendió.

El Consorcio para el Desarrollo de la Zona Media de Navarra tiene dos meses para responder si acepta la recomendación. Esperemos que así sea.

2023-01-11

ADMINISTRAZIOAN EUSKARAZ TALDEA