Alemanak 2, Euskarak 0, eremu mistoan

Euskarak

EuskarakEkainaren 1eko Aldizkari Ofizialean 3 lan deialdi argitaratu ziren. Horietan, 2 puntu ematen ziren alemana, frantsesa eta ingelesa jakiteagatik, bakoitzarengatik, Nafarroa guztian, eta ez zen punturik ematen eremu «ez-euskaldunean» euskaraz jakiteagatik. Hori ez da berria: UPNk egiten zuen, eta laukoak edo kuatripartitoak ere bai, Osasunbideko deialdietan. Baina PSNk haratago jo du: hasi da eremu mistoan ere euskara ez baloratzen.

Ez dago legerik edo araurik hori agintzen duenik, ez eremu mistoan ez eremu «ez euskaldunean», eta epaile euskarafobikoen epaiek ere ez dute hartara behartzen. Hala ezarri zuen Nafarroako Kontseiluak martxoaren hasieran.

Gauza pozgarria izan zen PSNk UPN gobernuan ez jartzea, politika sozial batzuetarako, baina onartezina da euskararen arloan egiten ari dena: Hezkuntza Departamentuan, Gimeno kontseilaria bulldozer baten moduan ari da euskararen kontra, bakarka gobernatuko balute bezala, edo UPNren bazkideak balira bezala.

Eta euskararen puntuazioa lan deialdietan orain arteko okerrena da. Euskara errespetatzen duten alderdi politikoek planteatu beharko lukete ea merezi duen PSNren gobernu bat sostengatzea.


Alemán 2, Euskara 0, en la zona mixta

En el Boletín Oficial de 1 de junio se publicaron 3 convocatorias del Gobierno de Navarra. En ellas, se puntuaba con 2 puntos el conocimiento de alemán, francés e inglés en toda Navarra, por cada uno de ellos, y no se puntuaba saber euskara en la zona «no vascófona». Eso no es nuevo: ya lo hacía UPN, e incluso el cuatripartito con las convocatorias de Osasunbidea. Pero el PSN ha dado un paso más: ha empezado a no valorar el euskara en la zona mixta.

No existe ninguna ley o norma que obligue a ello, ni en la zona mixta ni en la zona «no vascófona», y ni las sentencias de juezas y jueces euskarafóbicos exigen tal cosa. Así lo estableció el Consejo de Navarra a principios de marzo.

Parecía muy positivo que el PSN no hubiera ayudado a que UPN se hiciera con el Gobierno, para algunas políticas sociales, pero su política en el ámbito del euskara es inaceptable: en el Departamento de Educación, el consejero Gimeno actúa como un bulldozer contra el euskara, como si gobernaran en solitario o con UPN como socio.
Y la valoración del euskara en las convocatorias públicas es la peor que ha habido hasta el momento.

Los partidos que respetan el euskara deberían plantearse si merece la pena seguir apoyando a un gobierno de PSN.

Enlaces:
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2020/117/1
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2020/117/2
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2020/117/3

Administrazioan Euskaraz Taldea